Smoothing Exfoliator

แม้ว่าคุณจะทำความสะอาดผิวเป็นประจำ ผิวคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือในการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและเศษฝุ่นละอองต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ฟอร์เอเวอร์ สมูทติ้ง เอ็กซ์โฟลิคเอเตอร์นี้ ประกอบไปด้วยส่วนผสมที่มีส่วนช่วยในการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน อาทิเช่น เม็ดบีดโจโจบาและผงจากต้นไผ่ เพื่อช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วโดยไม่ทำร้ายผิวอันบอบบางของคุณ

น้ำหนักสุทธิ 2 ออนซ์ (60 มิลลิลิตร)

สั่งซื้อตอนนี้
เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา